Davčna obremenitev zaposlenih

Davčna obremenitev zaposlenih, ki jih slovenska podjetja želijo napotiti na delo v tujino, se razbremenjuje.

V davčno osnovo dohodka, ki ga delavec doseže v okviru napotitve, se ne všteva 20 % plače. Ta znesek hkrati ne sme preseči 1.000 evrov za izplačila v posameznem mesecu.

Za to morajo biti sicer izpolnjeni naslednji pogoji:

  • delavec je napoten na delo iz ali v Slovenijo (in ne zunaj države delodajalca),
  • napotitev na delo traja neprekinjeno več kot 30 dni,
  • kraj običajnega opravljanja dela pred napotitvijo je več kot 200 km oddaljen od kraja napotitve,
  • delavec v zadnjih petih letih pred začetkom prve napotitve na delo ni bil rezident Slovenije pred začetkom napotitve na delo v Sloveniji ali rezident druge države pred napotitvijo na delo iz Slovenije in
  • v pogodbi o zaposlitvi je za delo v okviru napotitve zagotovljena plača v višini najmanj 1,5-kratnika zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji.