Minimalna plača v letu 2018

Minimalna plača v letu 2018 bo kar nekaj višja. Iz dosedanjih 804,96 evrov na 842,79 evrov. Tako bo neto minimalna plača za okoli 25 evrov višja, kar za delodajalca pomeni približno 50 evrov večji strošek plače.

Podjetje, ki zaposlenemu izplača minimalno plačo, bo stroškovno iz mesečnega vidika (bruto, povračilo za stroške in regres za letni dopust) namenilo približno 1.230, evrov.

Minimalno plačo trenutno prejema okoli 33.000 zaposlenih v državi, od tega okoli 8.000 v javnem sektorju.

Po zadnji spremembi zakona o minimalni plači se v minimalno plačo ne vštevajo dodatek za nočno delo, dodatek za delo v nedeljo in dodatek za delo na praznike in dela proste dneve.