Pravica do letnega dopusta

Pravica do letnega dopusta je temeljna socialna pravica in ena pomembnejših pravic iz delovnega razmerja. Zasledimo trend naraščanja dolžine letnega dopusta gledano od njegovih začetkov do današnjih dni.
Pravico do letnega dopusta je treba spoštovati tako s strani delavca kot delodajalca in sicer na tak način, da se doseže namen letnega dopusta. Namen bo dejansko dosežen, če ga bo delavec lahko izkoristil v popolni distanci od delovnih obveznosti in na način, ki si ga bo sam izbral.

Ali veste :

  • Kako določamo minimalno trajanje letnega dopusta delavca?
  • Po katerih kriterijih določamo dodatne dni letnega dopusta?
  • Do kdaj mora delodajalec delavce obvestiti o odmeri letnega dopusta, če se pri njem zaposlijo po 31. marcu?