Zelo pomembno …

Zelo pomembno je, kakšna je naša organizacijska kultura in kakšno klimo vzdržujemo v podjetju.

Pot do ustanovitve podjetja je razburljiva. Začne se že z idejo, vizijo. Ko začnemo poslovat, se podjetniki kar hitro znajdemo v delovnem procesu svoje ideje. Zraven ugotovimo, da rabimo postoriti še kaj več, samo da posel nemoteno teče. Sčasoma začnemo zaposlovat sodelavce. Hitro ugotovimo, da smo si drugačni, čeprav smo skupaj pod eno streho.

Organizacijska kultura je okolje, v katerem delamo vsak dan. Pomembno je tudi delovno okolje, saj vpliva na rezultate podjetja in predvsem na uspeh zaposlenih. Slednji so najbolj motivirani in zadovoljni, ko se njihove potrebe in vrednote skladajo s potrebami in vrednotami organizacije.

Organizacijsko kulturo sestavljajo vrednote, prepričanja, vedenje in odnosi, ki so skupni vsem zaposlenim v organizaciji.

Kultura vpliva tudi na motivacijo zaposlenih. Vodja lahko s pomočjo nagrajevanja in kaznovanja spodbuja, katere vrednote in norme naj bi zaposleni v podjetju sprejeli in katero obnašanje v podjetju ni zaželeno.

Ključnega pomena pri vsem je zelo dobro komuniciranje.

Razlika med kulturo in klimo

Pojem organizacijska kultura se pogosto prepleta s pojmom organizacijska klima, vendar to ni enako. Organizacijska klima ali organizacijsko vzdušje je vrsta značilnosti, ki vplivajo na vedenje ljudi v organizaciji, na zadovoljstvo zaposlenih in na uspešnost poslovanja. Pozitivna klima v podjetju ugodno in pozitivno vpliva na zaposlene, nasprotno pa je negativna klima za podjetje neugodna in lahko škodi podjetju. Pojem kulture je globlji, organizacijska klima pa naj bi bila odsev kulture. Skupno bi naj imeli, da oba pojma poskušata razlagati določenost človekovega vedenja v organizaciji in se zanimata za posledice vplivov organizacije na vedenje njenih članov.

Predvidena izobraževanja za podjetja v začetku oktobra.

Sledite nam na družbenih omrežjih ali
www.azura.si
www.alekom.si