Naj ustanovim s.p. ali d.o.o.?

Odločitveni razlogi so lahko zelo različni in številčni, predvsem pa odvisni od vsakega posameznega primera. V nadaljevanju navajamo nekaj osnovnih razlik med s.p. in d.o.o.:

Razlike med s.p. in d.o.o.

S.P. D.O.O.
Osebna odgovornost DA (odgovarjate z osebnim premoženjem) NE (odgovarjate le z vloženim kapitalom oz. kapitalom podjetja)
Osnovni kapital Ni potreben 7.500,00€ (lahko v denarju, sredstvih ali poljubno kombinirano), na VEM točki izključno v denarju.
Ustanovitev Brezplačno na VEM točki Brezplačno na VEM točki
Obdavčitev dobička 16%, 27%, 41%, 50% (dohodninska lestvica) Davek od dohodkov pravnih oseb – 17%
Vodenje poslovnih knjig Norminirani odhodki (80%)
Enostavno knjigovodstvo
Dvostavno knjigovodstvo
Norminirani odhodki (80%)
Dvostavno knjigovodstvo

Osebna odgovornost


S.P.: DA (odgovarjate z vsem svojim premoženjem)
D.O.O.: NE (odgovarjate le z vloženim kapitalom)
Razmislite o tem, koliko odgovornosti ste pripravljeni nositi, saj ste kot s.p. absolutno odgovorni in odgovarjate z vsem svojim premoženjem, medtem ko odgovarjate v gospodarski družbi le z vloženim kapitalom oziroma z lastnino družbe.

Osnovni kapital


S.P.: Ni potreben
D.O.O.: 7.500,00 EUR (lahko v denarju, v sredstvih ali poljubno kombinirano)

Ustanovitveni stroški


S.P.: Brezplačno
D.O.O.: Enostavni postopek (kapital v denarju) brezplačno
Zahtevni postopek (kapital v sredstvih): pri notarju po notarski tarifi

Obdavčitev dobička


S.P.: 16 %, 27 %, 41 % in 50% (dohodninska lestvica)
D.O.O.: Davek od dohodkov pravnih oseb – enotna davčna stopnja; 17 %. Dodatno se plača 25% davek, v kolikor želite dobiček preliti v svoj žep.

Višina dobička, ki ga pričakujete, je pomemben dejavnik odločitve. Stopnje obdavčitve dobička med s.p. in gospodarsko družbo so različne (vidno zgoraj). V primeru, da pričakujete dobiček, preračunajte: koliko davka boste plačali, če ste s.p. in obdavčeni po dohodninski lestvici in koliko kot d.o.o., katerega dobiček je vedno obdavčen po isti stopnji, to je 17 % ( za leto 2015 ). Pri slednjem računajte tudi na izplačilo dobička lastniku v žep, kar je obdavčeno z 25%.

S.P.: možnost izbora
normirani odhodki (25 %) ali
enostavno knjigovodstvo ali
dvostavno knjigovodstvo
D.O.O.:
dvostavno knjigovodstvo

Poslovni račun – denar


S.P.: z denarjem na računu prosto razpolaga, dovoljena je precejšnja svoboda.
D.O.O.: možnost razpolaganja z denarjem na računu je precej omejena.
Kot s.p. razpolagate s svojim prisluženim denarjem povsem prosto (dvigujete, polagate, plačujete), medtem ko v gospodarski družbi to ni mogoče. V d.o.o. veljajo stroga pravila, na kakšen način in kdaj se denar dvigne, položi na račun ipd..

Plača


S.P.: nima plače (dobiček = plača) – zato plača ni strošek
D.O.O.: ima plačo in si jo nakazuje – plača je strošek
Dobiček samostojnega podjetnika je hkrati tudi njegova plača, kar pomeni, da svoje plače ne more uveljavljati kot strošek. Na drugi strani d.o.o. svojo plačo sam sebi izplačuje, zato mu le ta predstavlja strošek.

Krediti – sredstva na razpisih


S.P.: težje dobi kredit pri banki in zelo težko se prijavi na razpis
D.O.O.: lažje dobi kredit pri banki + primerna oblika za prijavo na razpise.

Za prijavo na razpise in pridobitvi nepovratnih sredstev si oglejte več na podjetniškem portalu Nepovratna sredstva ali si oglejte Priprava razpisne dokumentacije za nepovratna sredstva.